" />

Relatietherapie

Relatietherapie

In elke relatie doen zich momenten voor dat het niet zo loopt als je zou willen. Vaak kom je daar samen of met hulp van vrienden wel weer uit. Soms heb je daar hulp van buitenaf bij nodig. Iemand die even meeloopt en meekijkt. Die kan helpen patstellingen te doorbreken of eindeloze ruzies te stoppen.
Hoe eerder jullie hulp zoeken, hoe beter. Want dat betekent dat jullie je relatie serieus nemen en er op tijd bij kunnen zijn om samen weer verder te gaan.


Een paar voorbeelden van relationele hulpvragen

verbeteren van jullie communicatie
leren omgaan met verschillen
vragen rond intimiteit & seksualiteit
vormgeven aan kinderwens & 
      roze ouderschap*
onderzoeken van wederzijdse verwachtingen
constructief ruzie leren maken 

* Interessante info over roze ouderschap is te lezen in de Handreiking LHBT ouderschap
Hebben jullie vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op.

Praktijk voor Lesbische Hulpverlening 
per 1 juli 2016 gevestigd in Bussum, Yvette de Beer,
06 41731672
contactformulier